2020/1

2020 1 In memoriam ERŐS FERENC coverIn memoriam Erős Ferenc

9. évfolyam, 1. szám, 2020

Tartalom / Impresszum

Bevezetés (Borgos Anna)…..4

FREUDOMARXIZMUS, ANALITIKUS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA, ANTIPSZICHIÁTRIA

Freudomarxista volt-e József Attila?…..6

Szexualitás és forradalom: Wilhelm Reich életműve…..30

Laing és az antipszichiátria…..80

Lehetetlen küldetések. A pszichotudományok és a marxizmus…..95

A PSZICHOANALÍZIS TUDOMÁNYOS STÁTUSZA, ÖNKÉPE ÉS EMLÉKEZETE

Test, lélek, emlékezés…..119

Pszichoanalízis és kulturális emlékezet…..132

FERENCZI ÉS (KOR)TÁRSAI

Miért Ferenczi?…..147

Egy „vásott kölyök” az ismeretlen tartományból: Ferenczi pályakezdése…..158

Erős Ferenc, Székács Judit: Ferenczi Sándor és Ernest Jones kapcsolata leveleik tükrében…..175

Fromm, Ferenczi és „a történelem sztálinista újraírása”…..193

Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája…..204

Élmény és hálózat: Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében…..220

TRAUMA, TÖRTÉNELEM, EMLÉKEZET

Trauma és történelem…..255

Trauma, identitás, elbeszélés…..269

Erős Ferenc, Kovács András, Lévai Katalin: „Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?” Interjúk [Fakszimile: Medvetánc, 1985, 5(2-3):129-144.]…..[301]

„Ennyi terhes örökség nem marad hatástalan…” F. Gy. a pécsi elmeklinikán…..317

ELŐÍTÉLET, ANTISZEMITIZMUS, RASSZIZMUS, TEKINTÉLYELVŰSÉG

A fenyegetett identitás: a „Másik” társadalmi konstrukciója…..324

Hermann Imre antiszemitizmus-felfogása. Pszichoanalitikus és társadalomlélektani feltevések…..353

A nemzetpolitikai lélektantól a tudományos fajelméletig. A magyar pszichológia történetének szürke zónája…..369

PSZICHOANALÍZIS ÉS IRODALOM

„Szegény Konrád” – Test és imágó az irodalomban és a pszichoanalízisben…..392

Határátlépések pszichoanalízis és irodalom között Dr. S-től Muo doktorig…..405

A Spielrein-dráma: fikció és valóság…..423

SZÁGUNDELLI CSODÁI – SZÉPIRODALMI ÍRÁSOK

Goffman meséi, részletek…..435

Szágundelli csodái, részletek…..438

ARCHÍVUM – AZ ELSŐ INTERJÚ ERŐS FERIVEL

Sarkady Mária: Egyetemisták [Fakszimile: Tükör, 1969. jún. 10. 6(23):10-11.]…..[451]

EMLÉKEZÉSEK (Borgos Anna, Gyimesi Júlia, Kovai Melinda, Kőváry Zoltán, Lénárd Kata, Székács-Weisz Judit)…..453

ERŐS FERENC MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA (Összeállította Friedrich Melinda)…..463

 

A cimlapon szereplő fotót Surányi Vera készítette 2012. június 8-án.

 

like us on facebook 140x42