Közlési feltételek

Kérjük szerzőinket, hogy a kéziratokat az alábbi irányelveket követve juttassák el szerkesztőségünkhöz!

Az Imágó Budapest olyan magyar, angol, német és francia nyelven beküldött kéziratokat – tanulmányokat, könyvismertetéseket – fogad el közlésre, amelyek a magyarországi és nemzetközi pszichoanalízis történetét, elméleti kérdéseit, humán és társadalomtudományokhoz való viszonyának problémáit vagy alkalmazási területeit vizsgálják.

A cikkek terjedelme tanulmányok esetén ne haladja meg az egy szerzői ívet (egy ív 40 000 karakter, szóközzel). Beszámolók, recenziók esetében ne haladja meg a fél ívet. Ha a téma kifejtése szükségessé teszi, a szerkesztőség hosszabb tanulmányt is elfogad.

A részletes közlési feltételeket lásd az alábbi dokumentumban.

Közlési feltételek