imagoegyesuletlogo

2020 1 In memoriam ERŐS FERENC coverIn memoriam Erős Ferenc

9. évfolyam, 1. szám, 2020

Tartalom / Impresszum

Bevezetés (Borgos Anna).....4

FREUDOMARXIZMUS, ANALITIKUS SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA, ANTIPSZICHIÁTRIA

Freudomarxista volt-e József Attila?.....6

Szexualitás és forradalom: Wilhelm Reich életműve.....30

Laing és az antipszichiátria.....80

Lehetetlen küldetések. A pszichotudományok és a marxizmus.....95

A PSZICHOANALÍZIS TUDOMÁNYOS STÁTUSZA, ÖNKÉPE ÉS EMLÉKEZETE

Test, lélek, emlékezés.....119

Pszichoanalízis és kulturális emlékezet.....132

FERENCZI ÉS (KOR)TÁRSAI

Miért Ferenczi?.....147

Egy „vásott kölyök” az ismeretlen tartományból: Ferenczi pályakezdése.....158

Erős Ferenc, Székács Judit: Ferenczi Sándor és Ernest Jones kapcsolata leveleik tükrében.....175

Fromm, Ferenczi és „a történelem sztálinista újraírása”.....193

Jacques Lacan, avagy a vágy tragédiája.....204

Élmény és hálózat: Mérei Ferenc a magyar szociálpszichológia történetében.....220

TRAUMA, TÖRTÉNELEM, EMLÉKEZET

Trauma és történelem.....255

Trauma, identitás, elbeszélés.....269

Erős Ferenc, Kovács András, Lévai Katalin: „Hogyan jöttem rá, hogy zsidó vagyok?” Interjúk [Fakszimile: Medvetánc, 1985, 5(2-3):129-144.].....[301]

„Ennyi terhes örökség nem marad hatástalan…” F. Gy. a pécsi elmeklinikán.....317

ELŐÍTÉLET, ANTISZEMITIZMUS, RASSZIZMUS, TEKINTÉLYELVŰSÉG

A fenyegetett identitás: a „Másik” társadalmi konstrukciója.....324

Hermann Imre antiszemitizmus-felfogása. Pszichoanalitikus és társadalomlélektani feltevések.....353

A nemzetpolitikai lélektantól a tudományos fajelméletig. A magyar pszichológia történetének szürke zónája.....369

PSZICHOANALÍZIS ÉS IRODALOM

„Szegény Konrád” – Test és imágó az irodalomban és a pszichoanalízisben.....392

Határátlépések pszichoanalízis és irodalom között Dr. S-től Muo doktorig.....405

A Spielrein-dráma: fikció és valóság.....423

SZÁGUNDELLI CSODÁI – SZÉPIRODALMI ÍRÁSOK

Goffman meséi, részletek.....435

Szágundelli csodái, részletek.....438

ARCHÍVUM – AZ ELSŐ INTERJÚ ERŐS FERIVEL

Sarkady Mária: Egyetemisták [Fakszimile: Tükör, 1969. jún. 10. 6(23):10-11.].....[451]


EMLÉKEZÉSEK (Borgos Anna, Gyimesi Júlia, Kovai Melinda, Kőváry Zoltán, Lénárd Kata, Székács-Weisz Judit).....453

ERŐS FERENC MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA (Összeállította Friedrich Melinda).....463

 

A cimlapon szereplő fotót Surányi Vera készítette 2012. június 8-án.

 

like us on facebook 140x42

 

Lapszámok

Szerkesztőség

Alapító főszerkesztő: Erős Ferenc

Főszerkesztő: Borgos Anna

Szerkesztőségi titkár: Kővágó Pál

A szerkesztőség tagjai:

Bókay Antal, Gyimesi Júlia, Kovai Melinda, Kovács Anna, Kőváry Zoltán, Papp-Zipernovszky Orsolya

Szerkesztőbizottság:

Ajkay Klára, Békés Vera, Csabai Márta, Erdélyi Ildikó, Hárs György Péter, Székács Judit, Vajda Júlia