2017/3

2017 3 cover Fantom es Kripta Abraham Torok

FANTOM és KRIPTA

6. évfolyam, 3. szám, 2017

Impresszum

Bevezetés (Bókay Antal) — 3

CARLO BONOMI, NICOLAS RAND: Pszichoanalízis, nyelv és dekonstrukció Ábrahám Miklós és Török Mária munkásságában (Ford.: Hárs György Péter) — 7

TANULMÁNY

NICOLAS ABRAHAM: Az idő, a ritmus és a tudattalan. Gondolatok egy pszichoanalitikus esztétikáról (Ford.: Miklós Barbara és Takács Mónika) — 19

MIKLÓS BARBARA, TAKÁCS MÓNIKA: Verbárium: egy analitiko-poétikus szótár. Ábrahám Miklós és Török Mária „Farkasember”-értelmezése — 43

DRAGON ZOLTÁN: Derrida szelleme, Ábrahám fantomja. A pszichoanalízis mint a dekonstrukció kísérteties magva — 53

ESTHER RASHKIN: El nem gyászolt halál, átszűrt történelem és az antiszemitizmus ábrázolása Kieślowski Rövidfilm a gyilkolásról című alkotásában (Ford.: Hárs György Péter) — 71

MŰHELY

ERŐS FERENC: Kísértő érzelmek: a történelem fantomjai — 101

MIKLÓS BARBARA, TAKÁCS MÓNIKA: Jónás könyvének pszichoanalitikus (meg)hallgatása. Ábrahám Miklós Jónás könyve fordítása és a mű analitiko-esztétikai értelmezése — 111

BÓKAY ANTAL: Fantom, kripta, látomás. Abraham Hamlet alapú szelf-fogalma — 123

ARCHÍVUM

BORGOS ANNA: Lévy (Freund) Katáról — 149
    Freud utolsó nyara, „mielőtt a közelgő világvége bekövetkezik” – Lévy Kata visszaemlékezése (Ford.: Schulcz Katalin)

ERŐS FERENC, SZÉKÁCS-WEISZ JUDIT: Adalékok Ferenczi Sándor életéhez — 165
    Ferenczi Zsófia visszaemlékezése
    Sophie Erdős [Ferenczi Zsófia] feljegyzése
    Ladislaus Vajda levele Bálint Mihályhoz

ENGLISH SUMMARIES — 175
E SZÁMUNK SZERZŐI — 180
Teljes lapszám letöltése ITT!

like us on facebook 140x42