imagoegyesuletlogo

2017 3 cover Fantom es Kripta Abraham Torok

FANTOM és KRIPTA

6. évfolyam, 3. szám, 2017

Impresszum

Bevezetés (Bókay Antal) --- 3

CARLO BONOMI, NICOLAS RAND: Pszichoanalízis, nyelv és dekonstrukció Ábrahám Miklós és Török Mária munkásságában (Ford.: Hárs György Péter) --- 7

TANULMÁNY

NICOLAS ABRAHAM: Az idő, a ritmus és a tudattalan. Gondolatok egy pszichoanalitikus esztétikáról (Ford.: Miklós Barbara és Takács Mónika) --- 19

MIKLÓS BARBARA, TAKÁCS MÓNIKA: Verbárium: egy analitiko-poétikus szótár. Ábrahám Miklós és Török Mária „Farkasember”-értelmezése --- 43

DRAGON ZOLTÁN: Derrida szelleme, Ábrahám fantomja. A pszichoanalízis mint a dekonstrukció kísérteties magva --- 53

ESTHER RASHKIN: El nem gyászolt halál, átszűrt történelem és az antiszemitizmus ábrázolása Kieślowski Rövidfilm a gyilkolásról című alkotásában (Ford.: Hárs György Péter) --- 71

MŰHELY

ERŐS FERENC: Kísértő érzelmek: a történelem fantomjai --- 101

MIKLÓS BARBARA, TAKÁCS MÓNIKA: Jónás könyvének pszichoanalitikus (meg)hallgatása. Ábrahám Miklós Jónás könyve fordítása és a mű analitiko-esztétikai értelmezése --- 111

BÓKAY ANTAL: Fantom, kripta, látomás. Abraham Hamlet alapú szelf-fogalma --- 123

ARCHÍVUM

BORGOS ANNA: Lévy (Freund) Katáról --- 149
    Freud utolsó nyara, „mielőtt a közelgő világvége bekövetkezik” – Lévy Kata visszaemlékezése (Ford.: Schulcz Katalin)

ERŐS FERENC, SZÉKÁCS-WEISZ JUDIT: Adalékok Ferenczi Sándor életéhez --- 165
    Ferenczi Zsófia visszaemlékezése
    Sophie Erdős [Ferenczi Zsófia] feljegyzése
    Ladislaus Vajda levele Bálint Mihályhoz

ENGLISH SUMMARIES --- 175
E SZÁMUNK SZERZŐI --- 180
Teljes lapszám letöltése ITT!

like us on facebook 140x42

 

Lapszámok

No result.

Szerkesztőség

Alapító főszerkesztő: Erős Ferenc

Főszerkesztő: Borgos Anna

Szerkesztőségi titkár: Kővágó Pál

A szerkesztőség tagjai:

Bókay Antal, Gyimesi Júlia, Kovai Melinda, Kovács Anna, Kőváry Zoltán, Papp-Zipernovszky Orsolya

Szerkesztőbizottság:

Ajkay Klára, Békés Vera, Csabai Márta, Erdélyi Ildikó, Hárs György Péter, Székács Judit, Vajda Júlia