2020/3

2020 3 Paranoia szam cover

PARANOIA, PATOLÓGIA ÉS A MŰVÉSZETEK

9. évfolyam, 3. szám, 2020

Tartalom/Impresszum

Bevezetés (Bókay Antal)…..4

ELMÉLETI TANULMÁNYOK

JERRY A. FLIEGER: Saját, személyes Schreberem: a posztmodernitás őstörténete (ford. Tórizs Eszter)…..6

SMID RÓBERT: A paranoia mint a kizárás anyagisága: a paranoid pszichózis jelentősége Jacques Lacan pszichoanalízisében…..22

DALÍ

BÓKAY ANTAL: Hisztéria-kritika és paranoia-kritika – a szürrealizmus kalandjai a pszichoanalízissel és a lélek titkaival…..33

JAVIER CUEVAS DEL BARRIO: Csend és elutasítás között. Freud és az avantgárd (ford. Bácsvári Nelli)…..66

GEREVICH JÓZSEF: Határfeszültségek személyiség és művészet között: Salvador Dalí paranoia-kritikája…..88

EGRI PETRA: Tárgy, tekintet és paranoia-kritika – Salvador Dalí: Egy nő retrospektív mellszobra…..99

KÉP-PATOGRÁFIA

SIMON MÁRIA: I.L. erotikus rajzai – avagy a testet elhagyó vágy……109

ROZGONYI IVETT: „Beregszász művésznője” – egy különleges autista nyomában…..130

TÉNYI TAMÁS: Pilinszky színházesztétikája – egy winnicotti megjegyzés……148

ARCHÍVUM

LOUIS ARAGON, ANDRÉ BRETON: A hisztéria ötvenedik évfordulója (ford. Járai Csenge)……153

SALVADOR DALÍ: A rothadó szamár (ford. Egri Petra)…..156

ENGLISH SUMMARIES……160

E SZÁMUNK SZERZŐI…..165

 

Címlapkép: Salvador Dalí: Millet Angelusának archeológiai maradványai (1935). Forrás: INTERNET ARCHIVE, web.archive.org

like us on facebook 140x42