A TEST A TÁRSADALOMBAN ÉS A TERÁPIÁBAN

12. évfolyam, 2. szám, 2023

Tartalom / Impresszum

Bevezetés (Csabai Márta) ….4

TANULMÁNYOK

Szemerey Márton: Test és háború: élmény és reprezentáció az európai modernitásban ….7

Faix-Prukner Csilla – Sebastian Haas: Testet öltött elnyomás – a kulturálisan érzékeny szomato-pszichoterápia ….36

Griffin Hansbury: A maszkulin Vaginális: Queer férfiak megtestesülésével való munka a transgender-küszöbön (ford. Csizmadia Ráhel) ….55

Csizmadia Ráhel: A dichotómiák útvesztőjében – Griffin Hansbury: A maszkulin Vaginális ….76

Hodován Zsófia: Bőrbe varrt identitás. A tetoválás rítusai és a testhez való viszony ….93

Incze Adrienne: „Corporeal turn” – inkább szaltó vagy bukfenc a testi fordulat a pszichoanalitikus terápiákban? ….103

Tomán Edina – Pintér Judit Nóra – Hargitai Rita: „A testemben szétszórt fájdalmakból kinyílott egy kis virág.” A megélt test jelentősége a poszttraumás növekedésben egy nyitott szívműtéten átesett nőbetegnél ….115

Salz Gabriella: Testkép mint traumatérkép. Borderline strukturális zavarral küzdő páciensek testkép-változása a művészetterápiás folyamatban ….134

RECENZIÓK

Vermes Katalin: A felelő(s) test. Exkarnáció és inkarnáció ritmusai (Békés Veronika) ….150

Fehér Pálma Virág, Kövesdi Andrea, Szemerey Márton (szerk.): Testképek a társadalomban (Révész György) ….154

Csabai Márta: Aggódó testünk. Az egészségszorongástól a belső biztonságig (Borgos Anna) ….158

ENGLISH SUMMARIES ….162

E SZÁMUNK SZERZŐI ….167

Címlapkép: André Kertész: Distortion 51. Forrás: https://mymagicalattic.blogspot.com/2014/02/photographer-andre-kertesz-distortions.html