2019/3

2019 3 Kriminalpszichoanalizis szam coverBűnözés és kriminálpszichoanalízis

8. évfolyam, 3. szám, 2019

Tartalom / Impresszum

Bevezetés (Gyimesi Júlia)…..3

TANULMÁNYOK

GYIMESI JÚLIA: Az epilepsziás bűnözőről…..5

SZABÓ DÓRA: August Aichhorn és a deviáns fiatalok…..22

GARAI NIKOLETTA: Ferenczi Sándor és követőinek hozzájárulása a kriminálpszichoanalízis kialakulásához…..39

FIÁTH TITANILLA: A „terápiás börtön” története…..53

MŰHELY

TÓRIZS ESZTER: Traumatikus (emlék)nyomok a szövegtesten. Adalékok Vágó Márta József Attila memoárjának keletkezési hátteréhez és elemzéséhez…..70

ARCHÍVUM

FERENCZI SÁNDOR: Bűntények lélekelemzése (1914)…..84

HAJDU LILLY orvosi véleménye és javaslata egy szándékos emberöléssel vádolt testvérpár ügyében (1919)…..86

FRIEDRICH MELINDA: A bűnözés lelki háttere a pszichoanalízis megvilágításában. Pszichoanalitikusok korabeli sajtómegszólalásai…..88

Válogatás a korabeli napisajtó vonatkozó cikkeiből (fakszimilék)…..[99]

NEKROLÓG

Búcsú Haynal Andrétól…..108

Haynal André magyarul megjelent munkái…..109

 

ENGLISH SUMMARIES…..111

E SZÁMUNK SZERZŐI…..115

 

E lapszám megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és az NKFIH „Társadalmi egyenlőtlenségek és előítéletek a pszi-tudományok tükrében Magyarországon” című projektje (K 124192) támogatta.

Cimlapkép: Epilepsziások portréi Lombrosónál (részlet). Forrás: Cesare Lombroso: Criminal Man. Durham, NC: Duke University Press. 2006, 249.

 

like us on facebook 140x42