imagoegyesuletlogo

legujabb szamhoz

Az IMÁGÓ Budapest az 1990 és 2010 között folyamatosan megjelent Thalassa folytatásaként, az Imágó Egyesület kiadásában megjelenő lektorált folyóirat. Szellemében, koncepciójában, szerkesztési elveiben a Thalassa hagyományait folytatja: továbbra is több szakterület művelői számára nyitott, interdiszciplináris folyóirat marad, amelyben a pszichoanalízisnek és társtudományainak újabb eredményeiről éppúgy beszámol, mint történeti múltjának kutatásáról. A lap címe Otto Rank és Hanns Sachs egykori híres folyóiratára, az Imagóra, valamint ma is létező laptársra, az American Imagóra utal. A lap céljai szerényebb formában e neves, nagy hagyományú folyóiratok céljaival rokoníthatók.

Az IMÁGÓ Budapest nevében a „Budapest” megjelölés a pszichoanalízis „budapesti iskolájának” hagyományaira, Ferenczi Sándor, Róheim Géza, Hermann Imre, Hollós István, Bálint Mihály és mások munkásságára kíván utalni, középpontba állítva a magyarországi és a nemzetközi pszichoanalízis történetét, elméleti kérdéseit, a legszélesebb értelemben vett humán tudományokhoz, a kultúrához, az irodalomhoz és a művészetekhez való viszonyának problémáit. Ugyanakkor arra törekszik, hogy lépést tartson a modern társadalomtudományok és a pszichoanalízis legújabb fejleményeivel is. Az Imágó Budapest nem kötelezi el magát egyetlen lélekelemzési irányzat mellett sem, de hangsúlyozott figyelemben kívánja részesíteni a pszichoanalízis filozófiai és társadalomtudományi alapjait és alkalmazási lehetőségeit bemutató, illetve elemző írásokat. A lapot továbbra is a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskolája elméleti pszichoanalízis programjának és a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének közreműködésével szerkesztjük.

Az IMÁGÓ Budapest egyes számai többnyire előre meghatározott tematikus blokkokra, felkért szerzők tanulmányaira, illetve fordításokra épülnek, de a lap nyitva áll a beküldött kéziratok közlésére is, amelyek szigorú lektorálási folyamaton mennek keresztül.

 

Az IMÁGÓ Budapest az NKA logotámogatásával jelenik meg. like us on facebook 140x42

Lapszámok

Szerkesztőség

Az Imágó Budapest hivatalos e-mail címe: imago@imagoegyesulet.hu

Felelős kiadó: Erős Ferenc – alapító főszerkesztő

Főszerkesztő: Borgos Anna

Szerkesztőségi titkár: Papp-Zipernovszky Orsolya

A szerkesztőbizottság elnöke: Bókay Antal

Szerkesztőbizottság:

Ajkay Klára, Békés Vera, Csabai Márta, Erdélyi Ildikó, Erős Ferenc, Hárs György Péter, Tom Keve, Székács Judit, Vajda Júlia, Valachi Anna

A szerkesztőség tagjai:

Bálint Katalin, Borgos Anna, Dobos Elvira, Erős Ferenc, Csabai Márta, Gyimesi Júlia, Kovács Anna, Kovács Petra, Kovai Melinda, Kőváry Zoltán, Lénárd Kata, Papp-Zipernovszky Orsolya